Privacybeleid

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van de privacy generator veiliginternetten.nl en op basis van voorbeelden van privacyverklaringen.

 

Waarom deze privacyverklaring?

Vanaf 25 mei 2018 is het als ondernemer verplicht om een privacyverklaring op je website te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Privacywet (AVG). Als u op mijn website terecht komt, krijg je een melding over cookies en mijn privacyverklaring. 

De website heeft als doel om de persoonsgegevens van lezers, klanten en toekomistige klanten te respecteren. 

Via onderstaande verklaring laat ik weten op welke wijze By Chantal dit doet. 

 

By Chantal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: Info@createdbychantal.nl 

www.createdbychantal.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

By Chantal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die By Chantal verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Werkervaring

 • Opleiding/cursussen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

By Chantal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras (zo sla je met het opslaan van iemands pasfoto ook zijn of haar ras op)

 • lidmaatschap vakbond

 • burgerservicenummer (BSN) (Alleen voor klanten die aangeven dit nadrukelijk op hun curriculum vitae verwerkt willen hebben)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

By Chantal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Eventueel ontwerpen te promoten via de website of social media kanalen. (dit alleen met expliciete toestemming van de klant) 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

By Chantal maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren 

By Chantal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de bovengenoemde persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in principe een bewaartermijn voor onbepaalde tijd totdat de klant opdracht geeft alle gegevens te verwijderen. Bij een verzoek tot verwijdering, verwijdert By Chantal alle gegevens van die persoon. 

De gegevens worden bewaard in verband met de service die geboden wordt om curriculum vitae’s te ontwerpen en up-to-date te houden voor de klant en daarnaast de persoonsgegevens die gevraagd worden om een factuur op te stellen.

 

Delen van persoonsgegeven met derden

By Chantal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

By Chantal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@createdbychantal.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

By Chantal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

By Chantal host haar website bij Hostnet die in de privacyverklaring van het bedrijf aangeeft dat alle data vertrouwelijk is en goed wordt beschermd. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@createdbychantal.nl

 

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan ziet By Chantal deze graag tegemoet op info@createdbychantal.nl

 • instagram
 • mail
 • facebook

© 2018 By Chantal. All rights served